Bional Prostavit capsules

€  31,71 €  29,09
Op voorraad
  • Merk: Bional
  • Omschrijving: Bional Prostavit capsules (90 stuks)
  • Referentie: 1014-0000
  • Verzendgewicht: 190 gram
Onze Service

De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd

Betaal veilig

Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie

Volg uw pakket via track & trace

Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 25.000 producten

  • Pros­ta­vit is een voe­dings­sup­ple­ment met toe­ge­voeg­de plan­ten­ste­ro­len
  • Pros­ta­vit be­vat een com­bi­na­tie van na­tuur­lij­ke ex­trac­ten die een
  • Dit pro­duct is niet be­doeld voor men­sen die hun bloed­cho­les­te­rol­ge­hal­te niet on­der con­tro­le moe­ten hou­den. Ver­mijd con­sump­tie van meer dan 3 gram toe­ge­voeg­de plan­ten­ste­ro­len per dag. In­dien u cho­les­te­rol­ver­la­gen­de ge­nees­mid­de­len ge­bruikt, het pro­duct uit­slui­tend on­der toe­zicht van een arts ge­brui­ken. Uit voe­dings­oog­punt is dit pro­duct mo­ge­lijk niet ge­schikt voor zwan­ge­re, borst­voe­den­de vrou­wen en kin­de­ren jon­ger dan vijf jaar. Bui­ten be­reik van jon­ge kin­de­ren be­wa­ren. 90 cap­su­les.

Ingrediënten

Pom­poen­pitolie, ge­la­ti­ne, be­voch­ti­gings­mid­de­len: gly­ce­rol, sor­bi­tol, brand­ne­te­lex­tract, mi­ne­ra­len, so­jaolie, bè­ta-si­tos­te­rol, kat­ten­sno­r­ex­tract, emul­ga­tor: SO­JAle­ci­thi­ne, glans­mid­del: bij­en­was, ro­de zon­ne­hoedex­tract, an­tik­lon­ter­mid­del: si­li­ci­um­di­oxi­de, vi­ta­mi­ne E, kleur­stof­fen: ti­taan­di­oxi­de, bè­ta­ca­ro­teen, ri­bo­fla­vi­ne, zaag­pal­mex­tract (MELK).

Slava Yurthev Copyright Page Speed